Životní cyklus staveb – posouzení environmentálních dopadů dřevěných produktů metodou LCA

25. 7. 2018 Dřevostavby, Materiály štítky:

Masivní roubenky a sruby vycházejí z hlediska životního cyklu staveb nejlépe.

Často se setkáváme s názorem, že nesejde na tom, z čeho je dům postavený. S potěšením sdílíme studii Posouzení environmentálních dopadů dřevěných produktů metodou LCA (PDF, 3,3 MB), kterou pro Výzkumný a vývojový ústav dřevařský zpracoval Vladimír Kočí. Ze studie jednoznačně vyplývá, že masivní roubenky a sruby vycházejí z hlediska životního cyklu staveb nejlépe:

„Z porovnání výsledků indikátorů kategorií dopadu vychází jako jednoznačně environmentálně nejvíce příznivá roubená konstrukce. Roubená konstrukce vykazuje nejnižší environmentální dopady ve všech kategoriích dopadu. Záporné hodnoty znamenají, že daná konstrukce má vzhledem k využití materiálu jako energetické suroviny (spálení dřeva) pozitivní bilanci vzhledem k tomu, že se tím ušetří značné množství ze „špinavé“ energetiky založené na spalování hnědého uhlí.“ (str. 66).

 

graf