Zelená střecha po 3 letech bez údržby

21. 2. 2017 Střechy štítky: 1 komentář

Praktická ukázka bezúdržbové zelené střechy po 3 letech od uvedení do provozu.

Zelená střecha a praktická ukázka toho, jak se jí daří. Je obrovský rozdíl v tom, když chceme dosáhnout celoročního zeleného vzhledu střechy nebo necháme žít střechu svým vlastním životem. Toto je případ 2. přístupu, kdy je složení střechy co nejjednodušší, co nejméně toxické a opečovávání střechy je necháno na přírodních živlech. Zelená střecha je zde již třetí zimu a vidíme, že už se tam nějaké rostliny chytly, aniž by se o to někdo staral a něco tam plánoval. Vidíme, že i když se o to nijak nestaráme, tak to může pěkně růst.

Důležitým prvkem každé takové střechy je odvětrání krytiny. Zelená střecha nám v podstatě tvoří krytinu a je důležité, aby ta krytina byla odvětraná. Pokud to neučiníme a máme hned pod skladbou střechy obytný prostor, tak to klade obrovské nároky na dobré provedení parozábrany. Potom by přes hydroizolační materiál, což by mohlo být PVC, asfalt nebo, jako v tomto případě, syntetický kaučuk, by vlhkost neměla kam odejít a potom by nám to tam začalo hnít. Je výhodnější mít odvětranou krytinu – pokud by se tam nějaká vlhkost dostávala, tak má možnost pod tou fólií pěkně vysychat.

Je zde výhoda i v tom, že stavba je jednopodlažní a je zateplená v úrovni stropu. Vznikla tam taková pěkná půda. Nahoře vidíme ventilátor, kterým se nasává vzduch mezi krokvemi a nahoře to může díky ventilátoru proudit.

Pokud chce člověk docílit nějakého perfektního vzhledu zelené střechy, je potřeba brát ohled na to, že střechu nemůžeme tolik zatížit, tím pádem tam nemůže být tolik substrátu a je potřeba počítat s nějakými suchomilnými rostlinami. Nebo využít nějaké speciální rohože, ale to všechno stavbu neúměrně prodražuje. Aby to pak nějak vypadalo, tak je potřeba se o to více starat.

Vidíme, že to tady může fungovat i takto jednoduše a k přírodnímu bydlení to má blíže. Takto se tam eliminují toxické materiály a není tam žádný asfalt či PVC. Skladba je opravdu minimalistická. Klasický zahradník by asi řekl, že to tak nemůže být, a že to tam nemůže ani růst. Proto si ukazujeme tento výsledek. V přírodním stavitelství nám jde také o to jít co nejméně hlavou proti zdi a nechávat věci tak nějak přirozeně. Tady si můžeme takovýto přístup ukázat v praxi.