Zateplení starého roubeného domu – nové materiály a technologie v praxi

26. 5. 2023 Dřevostavby, Izolace štítky: ,

Hledáte inspiraci pro zateplení starého roubeného domu? Podívejte se na atypickou rekonstrukci a skladbu zateplení s využitím dlouhodobého měření vlhkosti v konstrukci. Objevte nové postupy a získejte cenné informace pro úspěšnou realizaci.

Máme už několik videí, kde sdílíme nějaké zkušenosti a způsoby zateplení starého roubeného domu. Tady máme další rekonstrukci, která je specifická tím, že se jedná v podstatě o bytovou část v roubeném domě. Celkem jsou zde čtyři bytové jednotky, a tato část je již z interiéru úplně zrekonstruována.

V tomto videu ukážeme skladbu zateplení a roubených stěn, které jsou zde trochu atypické. Štítové stěny ve druhém patře jsou rovněž z roubeného dřeva nebo z masivních trámů. Vidíme šikminy střechy, která je v provedení také trochu atypická. Primárně zde ukazujeme způsob zateplení. Majitel se rozhodl ponechat přiznané trámy venku a rekonstrukce na nich ještě bude probíhat.

V interiéru nebyla potřeba použít dřevěné obklady nebo imitace trámů, ale jsou zde finální hliněné omítky, které jsou v tomto případě na sádrovláknitých deskách. Zatím je 10 centimetrů izolace. Takže máme dřevěné trámy, 10 cm izolace, poté následuje omítka na sádrovláknitých deskách. Byla zde použita papírová parozábrana, kterou ještě lze vidět mezi okny. Jinak je to vlastně tady v konstrukci, kde máme 6 cm izolace. Poté je zde parobrzda, a v předstěně jsou další 4 cm.

Velkým tématem je také způsob postupu při zateplování starých roubených staveb. Něco nám ukazují výpočty a něco praxe. Majitelé těchto staveb se více zamýšlí nad přírodním stavitelstvím, zdravým prostředím a materiály. Je to docela zásadní, jaké materiály se zde používají a jak je zásadní parozábrana. U slaměných domů nebo u některých přírodních izolací se používá hliněná omítka, což znamená, že se vyhýbáme používání plastů nebo materiálů jako OSB deska, které plní funkci parobrzdy.

Zde je také možnost využít nových moderních technologií, které nám umožňují měřit vlhkost v této konstrukci. Je to důležitá informace založená na datech, která nám pomáhá porozumět chování konstrukce, která je v tomto případě hodně atypická.

Stavby, které měly v minulosti oddělené vytápěné prostory a jednoduché konstrukce, musíme přizpůsobit současným požadavkům a parametrům, jako je ztráta vzduchotěsnosti. Většinou se jedná o kompromis, a jedním z hlavních témat je také vzduchotěsnost. Staré trámy mají své limity, a když se zatepluje, ubíráme prostor, což nás nutí hledat kompromis.

Důležitou roli hraje také vzduchotěsnost, protože vnikání vzduchu zvenku může ovlivnit konstrukci, a je tak důležité sledovat, jakým způsobem se chová vlhkost v izolaci a dalších vrstvách.

Při stavbě je také důležité správné utěsnění pomocí vhodných materiálů, jako jsou parozábrany nebo parobrzdy. To však závisí na konkrétní skladbě a požadavcích majitelů jednotlivých staveb, například využití v daném bytě nebo plánovaný účel stavby.

Máme za sebou již mnoho různých způsobů a kombinací realizace, které majitelé těchto staveb mohou využít a sdílet své zkušenosti o tom, jak tyto věci fungují v nových podmínkách. V tomto případě máme moderní technologii a možnost měřit vlhkost v konstrukci, což je určitě výhoda. Teď, když je podzim, budeme mít čas na pozorování a sběr dat, které nám pomohou lépe porozumět chování této atypické konstrukce.