W spoj srubové stěny

7. 5. 2013 Sruby štítky: , ,

Náročný W spoj je nejlepší podélný spoj pro sruby a srubové domy. Po 6 letech s ním máme stále velmi dobré zkušenosti.

Na tomto detailu nezačištěného řezu si ukážeme technologii W pro podélný spoj, který je asi to nejlepší, co se vůbec vymyslelo (tedy nevymysleli jsme to my, ale převzali jsme to od srubařů ze severní Ameriky). Vidíme, že ve spodní kládě je výřez tvaru V, který může být prohloubený zářezem, aby k prasknutí klády došlo v této horní části. Horní spoj je vyřezaný do tvaru W, a když sem pak dáme izolaci a spoj dosedne, vytvoříme tím pěkný zámek.

Důležité pak je to, že při vzniku hlavní výsušní praskliny, která půjde až do středu kmene, kláda pukne, začne se otevírat tímto způsobem a spoje se pak budou ještě více dotlačovat na sebe. U nás se nejčastěji používá spoj ve tvaru V nebo výřez v této části – tato kláda zůstává celá, zde je to jen vydlábnuté shora a motorovou pilou je proveden uvolňovací zářez. Kvůli odebranému materiálu v obou částech pak kláda puká naopak a spoj pak má větší tendenci se otevírat. A to samozřejmě za předpokladu, že všechny části a výřezy jsou dobře naddimenzovány.

V této části možná vidíte mezírku – podélné spoje ještě nejsou dosednuté, ale to si ukážeme na jiném videu (vzniká to v důsledku technologie podrýsování v sedlech)

Tyto drážky děláme trochu širší, než doporučují srubařská pravidla (povolená šířka drážky na krátkém úseku je pouhých 6 cm, což je opravdu hodně málo). My se snažíme nejít pod 10 cm. Za 6 let, co jsme postavili první srub s takovou širší drážkou, se nevyskytl žádný problém. Širší drážka pak má samozřejmě velký vliv na tepelně izolační vlastnosti srubu.

W spoj se těch 6 let opravdu osvědčil a v domech, kde už se nějakou dobu bydlí, vidíme, že to všechno funguje. Každá drážka vypadá jinak, je jinak široká a mění se v průběhu celé klády. Na nejužší a nejširší oblasti klády je potřeba dávat pozor, aby nevznikl nějaký tepelný most nebo jiný problém. Takže tolik pro všechny, kdo dumali nad tím, jako vypadá srubová stěna zevnitř.