Proč tento dům vytápíme elektřinou

8. 10. 2018 Vytápění

Vytápění elektřinou může mít i své výhody – snadné technické řešení, úspora místa a při dobrém zateplení stavby i nízké provozní náklady.

V předchozích videích jsme mluvili o takovém způsobu vytápění, kde hoří oheň, a majitelé tohoto domu by se spíše také přikláněli k vytápění nějakým takovým topeništěm, protože je jim to mnohem bližší, ale nakonec to skončilo u elektriky.

Proč jsme zvolili tuto variantu? Samozřejmě necháme stranou ty případy, kdy někdo vyloženě chce topit elektřinou, chce to mít bezúdržbové, chce mít nějaké technologie nebo z nějakého jiného důvodu preferuje tento způsob vytápění tak jako tak. Kde to dnes určitě smysl dává, jsou dobře zateplené objekty, k čemuž my také směřujeme – aby byly energetické ztráty minimální, takže není potřeba moc, abychom dům vytopili. Takže odpadá finanční hledisko, vzhledem k tomu, že vytápění elektřinou je asi nejdražší. Standard energetické náročnosti domů se ale tak posunul, že spotřeba elektřiny k vytápění je tak malá, že už to nehraje tak významnou roli.

V naší specializaci na přírodní stavby a zdravější bydlení se také díváme na ten aspekt, jak vlastně tu energii získáváme. Bylo by to asi jednodušší, kdybychom tu energii dokázali získávat z nějakých čistých zdrojů ve větší míře, pak by tam těchto otazníků bylo méně.

Když se vrátím k této stavbě, zde to rozhodnutí bylo dáno půdorysem a členěním stavby. Ta stavba je hodně malá a i dispozičně, ať jsme se snažili, jak jsme chtěli, tak se nám sem topeniště a místo na skladování dřeva nebo jiného paliva prostě nevešlo. Ani investice na zavedení nějakého komplikovanějšího systému nebo na rozvody teplé vody nebo jiné technologie v tomto prostoru pak moc nedávaly smysl. Nakonec to skončilo tak, že bude nejvýhodnější stavbu co nejlépe zateplit a topit tady elektrikou. I vstupní náklady na podlahové topení a sálavé panely jsou nesrovnatelně nižší než u jiných systémů, a ušetřil se prostor, který by zabral komín a další vybavení.

Takže u tohoto domu se sešlo těch důvodů více a teď už nám jde jen o to, získávat více energie z čistých zdrojů.