Výměna shnilých trámů v roubence

4. 11. 2022 Dřevostavby štítky: , ,

Někdy nestačí jen vyměnit shnilé trámy roubenky, ale je potřeba také ošetřit příčinu degradace dřeva.

Už jsme sdíleli několik videí na toto téma a tady máme další a doplňující informace. Jsme u atypické stavby roubené bytovky, která původně sloužila pro ubytování lesních dělníků. Stavba se skládá z několika bytových jednotek, které jsou propojeny. Rekonstrukce tak může být trochu větší výzva, než u jednoho rodinného domu.

Tady nám jde ale o samotný detail. Trámy dokáže vyměnit většina šikovný tesařů, kteří mají trochu zkušenost s tímto typem oprav. Někdy se ale zapomíná na detaily. Není to jenom o tom vyměnit nový kus za starý, ale jsou zde detaily, které jsou zásadní. Tady je to i to, proč původně tento trám degradoval, i když je tady vysoký sokl. Na druhé straně je dřevo 2 m nad zemí, přesto ten trám shnil a je to o detailu, jak je trám usazen. Vidíme tady krásný kamenný sokl, ale vidíme, že povrch je nerovný, pod izolací je úhel opačný, než jaký bychom chtěli. Když pršelo nebo sněžilo, tak zatékalo přímo pod trám.

Je důležité říci, že tento detail ještě není dokončený – izolace přijde oříznout a přijde zde okapní plech, aby se zamezilo tomu, že vznikne podobný problém. Zároveň se tam dodala hydroizolace a dá se říci, že i tepelná izolace, což je měkká kaučuková fólie. Pokud bychom to položili pouze na nějakou hydroizolaci, měli bychom problém s nějakou těsností, což je další věc. Dneska jsou větší nároky na vzduchotěsnost stavby a toto je detail, který je docela problematický i u nových staveb, aby tam nevznikaly nějaké netěsnosti a tepelné mosty.

U starých chalup jsou tato řešení kus od kusu, někdy to je skoro na zemi a je tam tisíce možných variant. Teď nám jde o princip, kdy je potřeba to přizpůsobit stávajícímu stavu a k novému návrhu konstrukcí. Je docela zásadní, kde je nová podlaha, jak budou vrstveny izolace z interiéru nebo někdy jestli bude zateplený sokl zvenku. Je potřeba do toho promítnout všechny skutečnosti a vhodně navrhnout i usazení trámů. Někdy se na to zapomíná nebo se to neřeší komplexně. Trámy se vymění a pak se přichází na některé věci až při dalších pracích. Při realizaci vnitřních podlah nebo s dodatečným doteplováním soklu.