Točivost dřeva

9. 4. 2013 Sruby štítky: , , 2 komentáře

Levotočivé dřevo se hodně kroutí a mají ho rádi hlavně šindeláři. Na stavbu srubu nebo jako stavební řezivo se ale moc nehodí.

Velké srubařské téma je točivost dřevěných vláken. Točivost vzniká při růstu každého stromu a je to dáno celou řadou různých faktorů. Výsledkem pak je to, že každá kláda je jinak točivá a je tedy svým způsobem originální a má své vlastní kouzlo. Točivost vláken pak také ovlivňuje výsledné vlastnosti stavby.

U klád rozlišujeme míru točivosti a dále pak levotočivost, pravotočivost a rovná vlákna. Na této spodní kládě vidíme jeden extrémní příklad, který jako srubaři nemáme moc rádi – jde o levotočivou kládu. Takové točivé klády používáme pouze jako prahové klády – jsou zatíženy největší váhou a nejsou současně nikde narušeny. V tomto případě vidíme vyřezaný práh a kláda je spojená ve dvou rozích. Proč zde vznikla prasklina, jsme si ukázali na jiném videu.

Točivé dřevo obecně při vysychání více pracuje. Vidíme to například na řezivu – i když jsem se u nás nikde nesetkal s tím, že by s točivostí na pile někdo pracoval. Jsou to právě ty desky, trámy či krokve, které se zkroutí do vrtule. Obecně platí, že ze 100 stromů bude 5 levotočivých (cca 5 %). Je zajímavé, že u pravotočivých klád nedochází k tak významným tvarovým změnám.

Nevím, proč se s točivostí dřeva na pilách nepočítá. Vím například, že levotočivé dřevo mají rádi šindeláři, kteří si ho cení jako poklad a vyloženě toto levotočivé dřevo vyhledávají. Nepřipadá mi tedy tak náročné ze 100 stromů vybrat 5 levotočivých a nechat je šindelářům a zbytek pořezat na trámy a desky. Ale možná jsem v tomto naivní.

Točivost se pak hodně projevuje u srubů v místech, které nejsou svázány rohovým spojem. Pokud bychom zde použili klády s větší točivostí, je pravděpodobné, že by se nám to začalo všelijak rozjíždět. Na kameře by mělo jít vidět, jak jsou vlákna pěkně podélně. Obzvlášť náchylné jsou místa mezi oknem a dveřmi, jako v tomto případě, kde není žádný rohový spoj. Zde by točivé klády udělaly opravdu velkou paseku. V tomto případě používáme ještě dřevěné kolíky, kterými spojujeme klády, aby nedocházelo k dalšímu pohybu.