Dřevěný strop zateplený slaměnými balíky

19. 5. 2017 Střechy štítky: , , , 1 komentář

Dřevo, papírová parozábrana a jako izolace sláma. I tak se dá udělat kvalitní a funkční izolace stropu.

Nacházíme se ve slaměném domě a tento strop, u kterého vidíme pouze pohledovou část z širokých masivních prken, je také zateplený slaměnými balíky. Toto řešení si můžeme dovolit díky dimenzování stavby a také díky tomu, že je to v rovině stropu. Pokud by to bylo ve střeše třeba mezi nebo nad krokvemi, tak je to o dost náročnější. Vytvářelo by nám to velkou tloušťku izolace a jsou s tím spojené i další komplikace.

Hlavní rozdíl ve skladbě stropu a skladbou obvodových stěn je v tom, že tady jsme si museli trochu pomoci nějakou parozábranou. Balíky tady nejsou zatažené do hliněných omítek a aby byly ochráněny proti vlhkosti, dali jsme tam parozábranu na bázi papíru.

Nad samotnými balíky je velký odvětraný prostor. Pokud by tam měla být nějaká vlhkost, je tam dost vzduchu a dostatečné odvětrání, aby to mohl pěkně dýchat. Tento dům je až na podlahu, kde je lněná izolace, izolovaný slámou a podařilo se zde maximálně eliminovat nějaké cizorodé materiály.