Sesychání dřeva u dřevostavby

2. 1. 2013 Sruby štítky: , , , 2 komentáře

Jak ovlivňuje sesychání dřevostavby vzhled, funkčnost a dokončovací práce?

Hodně lidí si klade otázku, jak vypadá sesychání dřeva a sedání dřevostavby, jak je to s vysycháním a tvorbou prasklin u kanadských srubů, které se stavějí z čerstvě vytěženého a nevysušeného dřeva. V tomto detailu vidíme lištu, která nemá vliv na funkčnost stavby, ale která byla původně perfektně napasovaná na stěnu srubu. Po roce a půl však díky objemovým změnám dřevěné venkovní stěny už tato lišta nesedí a je ji potřeba znovu opravit.

Takže nám nezbývá nic jiného než dokončovací práce nechat na později, anebo postupně dolaďovat. Je to svým způsobem nevýhoda roubených staveb, protože dokončovací práce se mohou trochu protáhnout.

Ještě jednou bych rád zdůraznil, že tento konkrétní příklad nemá vliv na funkčnost, ale je to způsobeno charakterem stavby a načasováním dokončovacích prací. V dalším videu si ukážeme, jak situace vypadá kolem dveří, oken a různých dilatací, kde je hodně důležitá technologie a precizní provedení – aby byla zachována správná funkčnost stavby a její tepelně izolační vlastnosti.