Rohový spoj srubu

12. 3. 2016 Sruby štítky: , , ,

Kvalitně provedený rohový spoj u srubu je základem kvality pro celou stavbu. Proč se střídají vždy tenký a hrubý konec klády? A jaké jsou výhody srubového rohového spoje, který je často trnem v oku některým tradicionalistům?

Kvalitně provedené rohové spoje u srubu jsou základem kvality pro celou stavbu. Potýkáme se tady s takovou zvláštností nebo výzvou a tou je to, že aby nám to dobře vycházelo z klád, které nejsou soustružené (jsou to vlastně jenom oloupané kmeny, není to pravidelný válec), je potřeba provést křížení klád přes sebe. Aby nám to dobře vycházelo, je nejvýhodnější střídat konce klád, jednou tlustý konec, jednou tenký. Když se pak díváme na stěny srubu, tak to jde vidět. Každá kláda nad sebou je otočená opačně – přes tlustý konec jde tenký konec druhé vlády.

Je tu riziko, abychom byli vůbec schopni tou tenkou kládou překrýt hrubou kládu. Od toho se odvíjí celý systém a pravidlo, že vždycky musí na konci tenké klady zbýt aspoň jedna třetina. Takže poté, co vyřežeme sedlo, měla by zbýt jedna třetina dřeva. Z toho se dá potom vypočítat i zbytek sedel, jak jdou nad sebou. Je to důležité proto, že kdyby to sedlo bylo menší, tak se nám může stát, že tento konec upadne. Nebo se nám to pak celé rozháže tak, že ta výstavba bude nekontrolovatelná a dojdeme do bodu, kdy už to nepůjde dát dohromady.

Jsou to aspekty srubových staveb, které na první pohled nejdou vidět. Je pravda, že takovýto rohový spoj u nás působí dost exoticky a je trnem v oku českým tradicionalistů, protože od klasického rybinového spoje, který má tady v Čechách tradici, je na míle vzdálený. Nespornou výhodou jsou však mnohem lepší tepelně izolační vlastnosti. Nejsou to žádné plochy dřeva na sobě, tak jak je tomu u rybinového spoje, ale dotýká se to jenom v těch hranách. Je tam vždycky nějaké místo navíc, do kterého je vložena izolace, takže když nám to potom chodí a pracuje, tak tam nenalezneme dvě vodorovné plochy, které je těžší nějakým způsobem izolovat.

Další výhodou je podle mne unikátní vzhled tohoto celého roubení, kde každá kláda je jedinečná. Právě to napojení různých tvarů působí na první pohled nereálně – dát to vůbec dohromady. V tom si myslím, že je to pravé kouzlo. Takže to bylo trochu více do nahlédnutí tajů při výstavbě srubu z kulatiny.