Rekonstrukce a zateplení dřevostavby – úspora energie a odhalení konstrukčních výzev

19. 9. 2023 Dřevostavby, Izolace, Materiály štítky: , ,

V poslední době se klade velký důraz na dodatečné zateplení a energetickou úsporu v dřevostavbách. Překonání konstrukčních výzev je klíčem k úspěšné modernizaci domů.

Zdá se, že je nyní doba, kdy budeme možná více upravovat, rekonstruovat a zateplovat než stavět nové domy. Jsme v roce 2023 a z důvodu výrazného zdražení energií je to teď velmi aktuální. Zateplování domů a snaha o snížení energetické spotřeby jsou v popředí zájmu. Zde sdílíme ukázku relativně nové dřevostavby a to, co může být aktuálními problémy a na co je třeba dávat pozor.

Jedná se o systém, kdy je za deskou, která je nově instalována, ale dostaneme se k ní později. Momentálně je dům postavený z dřevěných trámů. Původně byla izolace provedena klasickou minerální vatou. Primárním cílem bylo zateplení domu s cílem snížit energetickou náročnost.

Hledání optimální cesty pro takový dům je složité, zejména kvůli finanční náročnosti. V některých částech, zejména ve druhém patře, bylo nutné odhlédnout od některých úprav, protože by bylo obtížné a nákladné provést izolaci, zejména kvůli vikýřům. To by nebylo efektivní.

Pokud zůstaneme u dolní části, tam byl použit minerální vlněný materiál jako izolace, a poté byl na něj připevněn dřevěný obklad, který imitoval roubené trámy. To můžete vidět na přiložených fotografiích. Byla však chyba v tom, že izolace byla zakryta plastovou fólií, což v podstatě uzavřelo konstrukci. Mějme na paměti, že to nebylo provedeno zcela kvalitně, což umožnilo trochu větrání, ale výsledky jsou stále patrné.

Televizní záběry ukazují označení „neplatí“, což jsou plísně nebo stopy vlhkosti. To ukazuje, že vlhkost pronikala do konstrukce a snažila se dostat pod tuto plastovou fólii. Důležité je, že izolace byla nesprávně provedena jak zevnitř, tak zvenku. Když je to odkryté, vidíte, že konstrukce byla z vnitřní strany vyztužena OSB deskami, což by mohlo být vhodné pro stabilitu domu, ale zjevně to nebylo provedeno dostatečně důkladně.

Spoje nebyly zateplené nebo nebyla použita správná deska. Dům byl následně „vylepšen“ dalšími vrstvami izolace, ale hlavním důvodem byla stále tato konstrukce. Často lidé sáhnou po nejlevnějším a nejrychlejším řešení, aniž by řešili všechny potřebné aspekty. To může mít katastrofální důsledky, zejména u starších zděných domů, které trpí vlhkostí.

Důležité je, jak byla stavba původně postavena a co se v ní odehrávalo. Následně je třeba vybrat vhodnou izolační metodu. Dalším problémem byly různé konstrukční výzvy, například ve střeše a stropních částech, které nebyly snadno řešitelné bez rozsáhlých demolicí.

Je důležité najít optimální kompromis, který je efektivní a smysluplný. Některé věci nejde provést způsobem, jaký by byl ideální. Tento projekt byl zvláště obtížný vzhledem k různým konstrukčním výzvám. Naštěstí bylo štěstí, že stavba byla suchá a neprojevovaly se problémy s vlhkostí.

Pokud se jedná o nové konstrukční prvky, bude třeba provádět další úpravy. Zateplení dřevostavby je složitý proces, a proto je třeba pečlivě plánovat a vybírat vhodné materiály. Celkově je důležité mít pečlivě zmapovanou konstrukci, abyste mohli správně rekonstruovat dům.

V tomto konkrétním případě byl zvolen systém difuzně otevřené izolace. To znamená, že izolační deska umožňuje přirozenou výměnu vlhkosti směrem ven. Na stávající rámu byla přidána 16 cm izolace a poté byla aplikována venkovní fasádní omítka. Tím se celá konstrukce stala difuzně otevřenou, což umožňuje vlhkosti volně procházet konstrukcí směrem ven.