Přírodní izolace jsou levnější

12. 2. 2015 Materiály štítky: , , ,

Len, konopí, ovčí vlna, hlína a sláma jako tepelně izolační přírodní materiály jsou z celkového pohledu levnější, protože zahrnují i náklady na likvidaci.

Přírodní izolace jsou levnější. Ono se to na první pohled možná nejeví, ale když započítáme do konečné ceny i náklady na likvidaci, tak je to jasné. Přírodní materiály můžeme většinou jednoduše zkompostovat nebo dále nějak využít. Celkově je ta likvidace daleko jednodušší. Dneska můžeme při demolici starých domů vidět kolik a jakého odpadu nám vzniká, jaký je poměr nebezpečného odpadu a těch dalších materiálů, které lze využít.

Problém je v tom, že u materiálu jako je polystyren, minerální skelná vata a různé pěny, v ceně není započítán náklad na likvidaci nebezpečného odpadu. Tu likvidaci někdo zaplatí později za nás – ať už to budou naše děti nebo nová generace. Jde vlastně jenom o to, jak nad tím přemýšlíme. Samozřejmě je to na každém z nás, jaké máme možnosti, ale je to věc kterou můžeme přímo ovlivnit, a už při návrhu domu můžeme s touto myšlenkou pracovat.

Co se bude dít dále po skončení životnosti domu? Je dobré si uvědomit, že k nějaké první rekonstrukci domu dochází často docela brzo. Ať už je to změna majitele nebo změna v rodině nebo z různých jiných důvodů. Morální životnost domu je poměrně malá. Řešíme tady někdy stovky let životnosti materiálu nebo funkčnosti domů, ale je dobré si uvědomit, že v dnešní době je nějaký klíčový faktor ta morální životnost.

Další vliv na dostupnost a cenu přírodních materiálů má přerušení tradice pěstování plodin jako je konopí a len. Do roku 1990 se v České republice produkoval len na cca 20 000 ha a v minulosti konopí na nějakých 10 000 ha. Spousta těch skutečností je ve změně produkce v našich podmínkách, které tu tradici měly, a nějak se ta kontinuita zadrhla.

Týká se to třeba i ovčí vlny, které se produkuje hodně, ale zase v jiných souvislostech, jako je třeba čištění vlny a její další úprava, se nám to v posledních dekádách trochu zkomplikovalo. Zmizely všechny prádelny a ten materiál se vozil do zahraničí. Sice se objevují náznaky nějakého návratu, ale pořád to má značný vliv na produkci a využití.

Určitou výjimkou jsou materiály, jako je třeba sláma nebo hlína, které jsou pořád běžně dostupné. A třeba sláma je v podstatě nějaký vedlejší produkt a hlína leží všude kolem nás a jde jenom o to, jakým způsobem jí zpracujeme nebo použijeme. Takže tyto materiály zůstávají relativně hodně levné, ale zase je tam nějaká souvislost s pracností a někdy také s dostupností. Možná je to nyní trochu pohled, který vybočuje z vnímání stavby a životnosti stavebního materiálu, ale věřte tomu, že přírodní izolace jsou určitě levnější.