Přestavba chaty na trvalé bydlení

6. 12. 2019 Dřevostavby štítky:

Změna způsobu užívání chaty na trvalé bydlení s sebou může nést významná rizika.

Zdá se, že přestavba chaty na trvalé bydlení, je to čím dál častější varianta, jak vyřešit bydlení. Může to být podobné jako dodělávat ve starším rodinném domě podkroví, ve kterém se nikdy nebydlelo. Zásadní rozdíl je v tom, že se chystáme bydlet v prostoru, který k tomu nebyl určen a nebyl s tímto záměrem postaven. Bývá to často v chatové oblasti a mohou tam být určitá specifika týkající se velikosti chaty a ty už nemůžeme měnit. Často ty objekty ani nemají číslo popisné, ale pouze číslo evidenční, ale to nám nemusí bránit v tom, abychom tam mohli bydlet.

V praxi se setkáváme s tím, že lidé často nevidí rozdíl mezi celoročním a sezónním obýváním stavby. Každý asi pozná to, že v zimě jde taková stavba těžce vytopit a naopak v létě je tam horko, protože takové stavby bývají málo zateplené. Laik už ale těžko dohlédne rizika týkající se úprav a dodělávek. Když začneme izolaci dávat, měla by tam také být nějaká parotěsná nebo parobrzdná vrstva. Celkově by měl být systém udělaný tak, aby fungoval.

Ve stádiu, kdy se v objektu nebydlelo trvale ale jen částečně, to funguje úplně jinak a stavba je zatěžována úplně jiným způsobem. Může se to promítnout do užívání vodních zdrojů nebo naopak nedostatečnosti kanalizace.

Je dobré si uvědomit, že s takovou změnou nemusí objekt fungovat a je nutné vyladit konstrukce tak, aby se to dalo dobře zateplit.

Tady v tomto případě je nevýhoda, že nemáme oproti trvale obytným domům zpětnou vazbu z trvalého bydlení. Problémy zde můžou být a s těmi dalšími úpravami nás to může hodně limitovat. Někdy nedává smysl takovou chatu opravit a vylepšit, protože to bývá často chatrná konstrukce, v které nejsou žádné izolace. A je to spíše takový přístřešek pro letní bydlení. Proto je třeba důkladně posoudit, jakou má ten současný stav hodnotu a jestli se vůbec do rekonstrukce nebo úprav pouštět.