Podle projektu pro stavební povolení se stavět obvykle nedá

30. 7. 2021 Dřevostavby štítky:

Podle projektu pro stavební povolení se opravdu stavět nedá. Projekt rodinného domu pro stavební povolení obvykle zahrnuje pár výkresů a pohledů, ale většinou mu chybí detaily a konstrukční řešení. Nezkušený svépomocný stavebník pak udělá při stavbě pravděpodobně chyby, stavba se protáhne nebo prodraží. Řešit se to dá buď zkušenými profesionály, kteří daný konstrukční systém dobře znají, zkušeným koordinátorem všech stavebních prací nebo prováděcím projektem.

Podle projektu pro stavební povolení se nedá stavět. Zní to možná trošku divně, ale pokud to není standardní, zažitý systém, tak je to velmi složité. Pokud je systém trochu složitější a možností, jak ty věci udělat je celá řada, tak podle projektu pro stavební povolení se stavět nedá. Obzvláště ne svépomocí a obzvláště ne, pokud nejsme seznámení s tím systémem.

Často se to týká dřevostaveb ale i rekonstrukci, kde je to velké téma. V projektu pro stavební povolení je pár výkresů a jsou to obvykle pohledy a dispozice. Většinou tam nejsou žádné detaily ani konstrukční řešení. A i když je tam statika, tak tam spousta věcí chybí.

Je velmi náročné udělat podle takového projektu práci dobře. Člověk pak musím mít opravdu profesionály, kteří tomu rozumí a je to pro ně každodenní chleba. A nebo by tam měl být koordinátor, který dokáže vidět věci v kontextu a propojení a týká se to řemesel a profesi. Jde o tom aby se pak nedělaly chyby.

Na těchto záběrech si můžeme ukázat jaké konkrétní věci můžou vzniknout. Tady je to nyní ve fázi hrubé stavby, kdy se jedná o starší roubenku. Dělalo se celé nové podkroví, od stropní konstrukce přes celý tento prostor. Můžeme tady vidět nezateplené obvodové stěny, ale jsou to už také nějaké příčky a je tady udělaná část stropu. Díky tomu, že tady nikdo nepropojoval jednotlivé profese, ať už to byli pokrývači, tesaři nebo někdo, kdo začínal dělat izolace, vznikly tady takové věci, že například tyto příčky, které už jsou zčásti hotové, byly přímo kotvené do rámu obvodové stěny. Na záběru už je vidět prostor který jsme vytvořili, aby se zde dala dát parozábrana a vzduchotěsná vrstva, kterou by jinak nebylo možné dobře udělat.

Jde vidět, že to nikdo nekoordinoval, tesaři si udělali svou práci a navazovalo se jinými pracemi a na zvláštním videu jsme si řekli něco k těm nevyladěným konstrukcím a profilům.

Další věc se týká tohoto okna, kde jsou parapety hodně vysoko a překlad je také hodně vysoko. Tady jsme ale řešili nějaké standardní tloušťky izolací a leze nám to v podstatě do okna. Vzniká tady takový detail, kde buď bude méně izolace nebo to nebude vypadat úplně dobře.

Opět zde nebyl nikdo, kdo by to koordinoval a myslel na dva tři kroky dopředu. Vždycky je rozdíl v tom když se to skládá z těch jednotlivých řemesel a každý si hledí svého nebo budu ten, kdo naváže s tou další prací.

Pro svépomocného stavitelé bez zkušeností, byť je manuálně zručný, je to velice těžké a nepomůže mu ani ten projekt. Pokud to není prováděcí projekt, který do detailů zohledňuje všechny konstrukce a způsoby provádění. Byť ten projekt je řádově někde úplně jinde, protože to někdo musí promyslet a nakreslit. Ale i pak je tam důležitý nějaký koordinátor, který vidí přesahy a dokáže to celé optimálně propojit.

Naše doporučení je mít kvalitní projekt a už ve fázi tvorby toho projektu mít někoho, kdo nám s tím pomůže. A už v rámci projektu nás může nasměrovat, může nám pomoct s koordinací řemeslníků, případně s výběrem firem, čí s naší samotnou prací, pokud si většinu chceme dělat sami. Někoho, s kým to můžu konzultovat a pomůže mi vyvarovat se chyb, které můžou vzniknout úplně jednoduše. Když to dělám s nejlepším úmyslem, tak bez dlouhodobých zkušeností se tomu člověk úplně nevyhne