Jak ochránit exponované prvky na dřevostavbě

10. 8. 2015 Dřevostavby štítky: , , , ,

Silně exponované dřevěné prvky na dřevostavbách je potřeba chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami. Snažíme se k tomu využívat opět odolné dřevo.

Jsme na balkóně ve srubu, ale mohla by to být i roubenka. Nosnou konstrukci balkónu tvoří kuláče, mohly by to být hranoly, které jdou ven ze stavby. Jedna věc je samotná životnost stavby a druhá věc je namáhání prvků, které trčí ze stavby ven a jsou exponované povětrnostním vlivům. Jak u hranolu, tak u kulatiny vznikne vždy nějaká trhlina. Pokud se stane to, že je ta trhlina otočená směrem nahoru, kde na balkón hodně fouká voda nebo sníh a je to prostě hodně exponované, je zřejmé, že takovýto prvek bude hodně trpět. Do té spáry nám bude zvenku natékat voda a sníh a těžko to lze ochránit nějakým nátěrem.

Často se to řeší nějakým oplechováním, což nevypadá zrovna nejlépe. My se to snažíme řešit ve dřevě, kdy se ten kuláč nebo prvek snažíme ochránit odolnějším dřevem. Takže pod touto modřínovou terasou máme ještě hranol a desky, které dělají ochranu tomu hlavnímu nosnému prvku.

Míst takovéto stavbě může být více, kdy nám ty volné konce trčí někde do vzduchu, jsou exponované a nejsou tolik chráněné přesahem střechy. Na tyto místa je potom dobré se zaměřit anebo je v čase sledovat, jak jsou zatěžovány a chce to řešit často každou situaci zvlášť nebo jednotlivě. Situace na stavbách můžou být jiné už jenom díky klimatickým podmínkám.