Obytná stodola

7. 11. 2017 Dřevostavby, Materiály štítky: ,

Kompletní rekonstrukce staré stodoly pro bydlení.

Nacházíme se v obytné stodole. Po kompletní rekonstrukci tohoto objektu, kde tady stála původně stará stodola, se změnil účel stavby. Stodola může být nyní využívána k bydlení a je velmi dobře zateplená. Tento aspekt není na první pohled znát. Poznáme to až po nějakém bližším pohledu na tloušťku stěn nebo na tom, že je tady nějaké topení, okna v trojskle apod.

Pokud zatáhneme okenice, tak to zvenku, a v některých aspektech i zevnitř, připomíná starou stodolu. Tomu jsme se také snažili co nejvíce přiblížit. Je to vidět i tady v interiéru, kde je přiznána dřevěná konstrukce z masivních trámů a je to všechno ve starém dřevě. Také záklopy krokví, konstrukce, hliněné omítky s vápenným nátěrem nebo kamenné obklady.

Z venku to byla výzva vzhledem k nadkrokevní izolaci, kde bylo potřeba tloušťku nadkrokevní izolace schovat tak, aby to zvenku nešlo poznat. Vidíme v podstatě klasickou stodolu, je tam jenom nějaký přesah krokví a tloušťka střešního pláště není poznat. Krokve, které vidíme v interiéru nejsou průchozí ven, čímž se eliminují tepelné mosty. Současně řešením venkovních krokví docílíme toho, že tam tloušťka střešního pláště nejde poznat. Nacházíme se v horách a do zdejšího okolí obytná stodola skvěle zapadne.Reku