Návaznost a koordinace prací v druhé fázi stavby rodinného domu

23. 12. 2020 Dřevostavby

V druhé fázi stavby rodinného domu se může časově prolínat hned několik různých profesí. Stavitel by měl dopředu promyslet ideální postup, kdo by měl být na stavbě první a kdo poslední, jak se profese a práce propojují. Někdy to může být hodně náročné na koordinaci. Zvláště pro svépomocného stavitele. Zbytečně se tak stavba někdy prodlužuje a prodražuje.

Návaznost a koordinace prací při druhé fázi stavby rodinného domu. Je potřeba říci, že se zaměřujeme na dřevostavby a difuzně otevřené systémy a systémy, které mají blíže k přírodnímu bydlení.

První fáze stavby je zateplená hrubá stavba, která je uzavřená a má střešní krytinu, případně má zvenku fasádu a zevnitř má parotěsnou nebo vzduchotěsnou vrstvu. Tou druhou fází mám na mysli dokončovací práce.

Zateplená hrubá stavba je relativně jednodušší na koordinaci prací a to jak pro zákazníka, tak pro toho, kdo stavbu realizuje. Vizuální efekt je také hodně rozdílný – v relativně krátkém čase nám dům vyroste a máme pocit, že větší část je hotová. Často nás ale ta větší výzva teprve čeká. Po realizaci vzduchotěsné obálky u dřevostavby nastupují profese a práce, které se úzce propojuji s finálními povrchy. Je tady potřeba koordinovat více profesí a řemeslníků.

Pokud děláme stavbu svépomocí nebo svépomocně dokončujeme, je dobré si být vědom toho, že je to hodně náročný proces. Tady už máme pokročilou 2. fázi. Můžeme tady vidět nějaké technologie, rozvody rekuperace, rozvody elektriky, řeší se už voda a vytápění, začínají se stavět kamna. Už z toho je zřejmé, že je tady najednou hodně profesí a hodně řemeslníků. Člověk by si měl dopředu ujasnit a mít přehled o tom, jaký je ideální postup. Kdo by tu měl být první a kdo poslední, jak se profese a práce propojují. Je to důležité pro co nejhladší průběh a co nejmenší chybovost prací. A také pro optimální vyladění nákladů.

Pokud se nedaří věci koordinovat, vzniká větší chybovost, práce se protahují a díky tomu a dalším věcem narůstá cena stavby i termín dokončení.

Pro stavaře nebo lidi, kteří už někdy stavěli, tohle nebudou nějak zajímavé informace. Kdo se chystá stavět a nic o tom neví, zvažuje možnost postavit dům sám, nebo nakolik si nechat udělat stavbu firmou, tak mu to třeba pomůže. Stavby se dají dělat různě a je mnoho dobrých způsobů, stejně tak i mnoho špatných. Neexistuje nějaký obecný návod, různé firmy mají různé postupy a i různé stavby se liší. Určitě bude rozdíl mezi sesedající stavbou, pasivním či nízkoenergetickým domem a tohle všechno je potřeba zohlednit.

Narážíme na to denně a stavby děláme v různém rozsahu. Je to od nějakých jednotlivostí, když jsme součástí dílčí věci či dodávky, až po realizace staveb na klíč. V průběhu let pozorujeme celý ten proces a i pro nás je to někdy hodně náročné. Je to o nějakém stálém týmu spolupracovníků nebo subdodavatelů. Pokud nějaký prvek nefunguje, tak to může být náročné úplně pro kohokoliv.

Takže toto jsou obecné informace nebo spíš nějaké vodítko či principy, které pokud se člověk dozví, tak ho to může trochu navést.