Skladba podlahy v podkroví s ohledem na rozvody

26. 8. 2021 Interiéry štítky: ,

Při navrhování skladby podlahy v podkroví je potřeba brát ohledy na rozvody odpadů, vytápění a vody. Nestačí počítat jen s teoretickým spádem, ale je třeba zvážit i montáž a celkové konstrukční řešení. Obecně nedoporučujeme vést rozvody napříč celým podkrovím. Pokud to nelze jinak, je vhodné si přizvat na konzultaci už ve fázi projektu řemeslníka či realizační firmu.

Skladba podlahy v podkroví vzhledem k instalaci rozvodů. Často řešíme u stropů v přízemí nebo podlahy v podkroví kročejové izolace, hluk a podobně. Ve skladbě nám často vedou nějaké rozvody. Pokud je projekt ve stádiu pro stavební povolení, nebývá to často promyšleno nebo řešeno a mohou tam později vzniknout docela velké komplikace.

Ideálně se tomu dá předcházet ve fázi návrhu rodinného domu, kde máme například koupelny v podkroví a v přízemí nad sebou. Spoustu problémů tím eliminujeme a čím méně trubek nám vede nějakou větší vzdálenost skrze podkroví, tím lépe. Nikdy to ale dopředu nevíme a je těžké stanovit, jaká by to skladba nebo mezera měla být. Předem někdy ani nevíme, jaké zvolíme vytápění.

Je potřeba myslet na to, že nám nestačí počítat s nějakým teoretickým spádem. Nejvíce nám to ovlivňují odpadové trubky k záchodu, které jsou velkého průměru. Tomu pak musíme přizpůsobit skladbu podlahy. Často se zapomíná na to, že instalatér nebo vodař potřebuje trubky nějak pospojovat, a má tam nějaké kolínka a je potřeba brát v potaz nejen spád, ale i konstrukční řešení rozvodů.

Ideální je už v rámci projektu to řešit s vodařem, topenářem, který to bude případně i dělat. Je potřeba se ujistit, že skladba je dobře navržena a všechny rozvody se tam vlezou. Později totiž, pokud už máme vsazené dveře, parapety a počítáme s nějakou výškou, tak se nějaké změny provádějí dosti těžko. Najednou zjistíme, že potřebujeme další 3 cm v podlaze, abychom tam schovali odpad.

Pokud tomu chceme předejít, je jako první věc důležité vyladit projekt a nemít v patře rozvody, které povedou přes celý dům. Pokud se nám to nepodaří, tak je důležité na to zaměřit pozornost a vyladit to s někým, kdo to bude dělat a ujistit se, že věci, které navrhujeme, půjdou fyzicky uskutečnit.