Naše zkušenost se získáváním měsíčního dřeva

22. 5. 2016 Materiály štítky: ,

Získat měsíční dřevo ve vetším množství může být někdy trochu problém. Na co jsme u velkovýrobců naráželi, co bylo nemožné a co se opravdu povedlo?

S touhle myšlenkou jsem si zahrával dlouho. Už od samotného počátku jako firma dřevo nakupujeme a řešíme to mnoho let. Vím, že to není jenom tak a je často problém sehnat dřevo se zimní těžby. Letos se to podařilo, protože se u nás v okolí měnili vlastníci lesa a vůbec celkové poměry. Měli jsme možnost vytěžit měsíční dřevo ve větším měřítku.

Je rozdíl v tom, když chceme sehnat pár stromů, 50 kubíků nebo nějaké menší množství anebo pokud chceme sehnat velké množství dřeva. Měsíční dřevo jde relativně jednoduše získat v soukromém lese, kde si to dřevo pohlídám a vytěžím sám. Do problému se ale dostanu, pokud chci měsíční dřevo od velkododavatelů. Když po někom chcete měsíční dřevo, tak na vás nejprve koukají lidi, co dělají v lese. Nebo pokud máte nějaký požadavek, aby se to vytěžilo v určitý den a určitým způsobem.

Ono se nám to tak nějak vytratilo a člověk ani v tom lese neví, co se po něm vlastně chce. Nebo o tom možná slyšeli, ale nevěří tomu. Nebo s tím třeba vůbec žádnou zkušenost nemají, protože v lese se to zkrátka valí tak jak to jde. Je to samozřejmě pochopitelné, protože lidé, kteří se tou prací živí, nemohu čekat na dva dny v měsíci, kdy budou moci pracovat. Musí se nějak uživit, takže práci potřebuju během celé zimy nebo roku.

Pokud se to měsíční dřevo jenom pokácí a položí přes sebe, tak pro pracovníka v lese je to všechno mnohem složitější. Narážíme pak na řadu komplikací, které dávají smysl. Není to tedy jenom proto, že by to tak člověk nechtěl udělat. Díky nastavení procesu těžby to tady není tak úplně jednoduché získat měsíční dřevo. Pokud těžím v soukromém lese, znám lidi kteří to dřevo umí vytěžit a budou tomu otevření, když řeknou ano, uděláme to tak, jak chcete, tak to půjde. Možná budou chtít někde trochu více peněz za to, že to vytažení dřeva z lesa je komplikovanější.

Jak se to povedlo nám? Měli jsme několik menších těžeb od soukromých vlastníků lesa, kde to bylo možné. U velkého dodavatele to šlo jen tím způsobem, že jsme měli možnost hlídat a odebírat dřevo, které bylo vytěžené v období, kdy jsme chtěli. Tedy kolem toho novoluní. Nepodařilo se nám to tak, že jsme tam to dřevo mohli nechat nějakou dobu ležet s větvemi směrem dolů – dělníci dřevo pořezali a muselo se odtamtud odvézt, takže tato část nedopadla úplně ideálně. Podařilo se nám to, že dřevo je vytěženo v týdnu kolem novoluní.

Nahrálo nám ale spousta věcí – počasí tuto zimu. Mnoho lidí se nás ptá „je to dřevo dobré, když je taková teplá zima?“ Je dobré si uvědomit, že to není jenom o teplotě, ale že rostliny pracují také se světlem. Počasí bylo příhodné v tom, že nám tady v Beskydech nenapadlo 2 m sněhu. Dřevo se dalo v tu dobu řezat, vytáhnout i dovézt.

Na našich stránkách nabízíme měsíční dřevo k prodeji a k tomu bych chtěl říct, že ideální stav toho dřeva se nám nepovedl. Řekněme, že 10 % z toho celkového objemu vytěženého měsíčního dřeva se nám povedlo tak, aby několik měsíců leželo s větvemi směrem dolů. To by právě bylo asi na ten vědecký výzkum – vzít vzorky a různě porovnávat. Jsme rádi, že s tím můžeme pracovat alespoň takto. Tímto se chci podělit jenom o naši zkušenost, že se to nějak snažíme a zavést do staveb a celkového zpracování a využívání dřeva.