Srubařské kružítko

29. 3. 2013 Sruby štítky: , ,

Ukázka práce se srubařským kružítkem pro maximální přesnost spojů při stavbě srubových stěn.

Dnes si ukážeme práci se srubařským kružítkem, kterým je možné téměř dokonale napasovat na sebe nepravidelné kulaté klády. Nejde totiž o frézovanou kulatinu, ale o strom s odstraněnou kůrou a každá kláda je tedy jiná. Z toho plyne, že nelze vyrobit žádnou frézu nebo nástroj, kterým bychom docílili zapasování jednotlivých klád do sebe.

Vzniklo proto speciální nářadí – srubařské kružítko. Jde o upravené kružítko, které má ale 2 malé vodní váhy hlídající pohyb v obou směrech. Pokud bychom měli kružítko bez vodní váhy, tak při rýsování bychom s kružítkem různě hýbali a spoje by po vyřezání neseděly. Tím, že si kružítko kalibrujeme a držíme ho ve stejné rovině, tak 2 čáry jsou přesně nad sebou a po vyřezání tak docílíme téměř dokonalé těsnosti spojů. Pak už je to jen o šikovnosti a zručnosti práce s motorovou pilou a bruskou.

Díky technologii práce s vodovážným kružítkem se práce hodně zpřesnila a zjednodušila – hned napoprvé si orýsujeme kládu tak, aby přesně seděla. Na stejném principu je založeno i orýsování sedel, což si ukážeme na dalších videích.