Kruhový slaměný dům – představení stavby

9. 10. 2014 Dřevostavby, Materiály štítky:

Až se tento kruhový slaměný dům dokončí, bude to opravdu nádhera. Dřevěný skelet s kruhovým půdorysem, zateplení slaměnými balíky, vevnitř i venku hliněné omítky… Dodali jsme jen hrubou dřevěnou konstrukci a to ostatní si zákazník bude dělat svépomocí.

Na začátku této stavby byla konzultace se zákazníkem. Jeho záměrem byla přírodní stavba s co největším podílem vlastní práce, a s co největším využitím přírodních materiálů. Výsledkem našich konzultací spolu s projektantem je tento kruhový slaměný dům, kde nosnou část tvoří dřevěný skelet, vyplň bude sláma a z interiéru a exteriéru jsou hliněné omítky.

Budeme mapovat, jak bude stavba kruhového slaměného domu dále pokračovat. Nyní se to nachází ve stádiu, kdy nám stojí hrubý dřevěný skelet a stavba je připravena na pokládku krytiny.