Je možné ovládat kamna na dřevo mobilem?

6. 9. 2016 Vytápění štítky: , , ,

Moderní technologie ruku v ruce s tradičními topeništi na dřevo – je to vůbec možné? Více v rozhovoru s profesionálním kamnářem Honzou Křivonožkou.

Je možné kamna, ve kterých hoří oheň, ovládat mobilem? To je otázka na profesionálního kamnáře Honzu Křivonožku.

Dá se říct, že částečně kamna ovládat mobilem můžeme. Myšlenka je taková, že jakékoliv hoření v kamnech se dá ovládat počítačem. Nemusíme myslet na to, zda máme ručně otevřená dvířka, která přivádí vzduch do kamen nebo zda, po dohoření ohně, někdo zavřel dvířka, aby nám ta energie nevyletěla komínem. To za nás může dělat někdo jiný a může to být nějaké jednoduché servo ovládané počítačem. Počítač komunikuje s ohněm a zjistí, že je tam nějaký počet stupňů, že za hodinu to dohoří, a že bude potřeba zavřít přívod vzduchu. Takhle v podstatě funguje automatická regulace hoření. Je to nástroj, který se relativně často používá zejména u krbových vložek, krbových kamen a samozřejmě také u akumulačních kamen.

Dokážeš rozdělat na dálku oheň mobilem?

Teoreticky by to pomoci nějakého piezo zapalovače šlo, ale je to spíše fantazy. Zatím to neumíme. U kamen je vždy potřeba dodat lidskou práci a to znamená, že je potřeba naložit dřevo a škrtnout sirku. To za nás mobil neudělá. Ale může udělat to, co se děje například u těchto teplovodních akumulačních kamen, že i když jsou majitelé na druhé straně planety, mohou poslat SMS a teplovodní systém se začne regulovat. Může se tím temperovat dům. Pokud by tu měli někoho, kdo jím topí, mohou přes mobil sledovat křivky topení, kdo jim kdy zatopil, jak to probíhalo a jestli netopil špatně. Pak mu pošlou SMS, že topí vlhkým dřevem, že je to špatně a tak dále. Možné to je, ale nevím nakolik se to využívá v praxi. Automatika, která ovládá hoření, je už dnes relativně běžná. Kamnáři bez toho už dneska kamna ani nedělají.

Teplovodní systémy se dnes kombinují s jinými zdroji, jako je solární systém, elektrokotel, plynový kotel a tak dále. Počítám, že takovéto topeniště, které má v sobě teplovodní výměník můžu kombinovat a poté ovládat termostat i další věci mobilem nebo přes internet.

Ano možné to je, ale je potřeba si tam udělat regulaci, která umí přepínat mezi různými zdroji a to není vždy jednoduché, protože každý dům má svoje nuance. Rozdíly jsou v podlahovém topení, u radiátoru a podobně. U teplé vody se to dělá běžně.

Mohou teda majitelé těchto a akumulačních kamen odjet v zimě na 14 dní na dovolenou a vrátit se do vytopeného domu?

Ano určitě to možné je, záleží na tom, jak dlouho budu pryč, protože tady jsou dvě možnosti. Každá akumulační kamna, která mají teplovodní systém, mají za sebou akumulační nádobu, která hromadí teplo ve vodě. Pokud je tato nádoba dostatečně vytopená, pustí se tam nějaký standby režim a to znamená, že týden je možné topit z této nádoby a přitápět si tím dům na nějakých 10°C. Když se akumulační nádoba vybije, je potřeba ji vytopit třeba elektřinou, plynovým kotlem nebo nějakým jiným systémem. To jsou všechno věci, které se dají spustit a nastavit přes mobil. Můžeme si pak říct, že celou dobu, co jsme na dovolené, aby ve stavbě bylo 10°C a 2 hod. před příjezdem pak 18°C. Určitě to jde.