Pozor na tepelný most u nadkrokevní izolace

29. 1. 2017 Střechy štítky: , ,

I zkušeným řemeslníkům se u nadkrokevní izolace může povést tepelný most. Jde o důležitý detail při průchodu pohledového obkladu štítovou stěnou.

Máme tady zásadní tepelný most u nadkrokevní izolace, o kterém je dobré vědět, a který se občas povede udělat i zkušenějším řemeslníkům a firmám. Jedná se o pohledový záklop z interiéru, kde nám tepelným most vzniká u nadkrokevní izolace ve vrstvě, která tvoří pohledový záklop nad přiznaným krovy. Tepelná izolace je nad pohledovým záklopem. Tepelný most může vznikat v okamžiku, kdy si neuvědomíme, že pohledový záklop prochází stěnou směrem ven. To je špatně. Samotná stěna má nějakou izolaci, nad krokvemi je také izolace, ale pokud prkno nebo palubku necháme průchozí ven, tak vzniká opravdu zásadní tepelný most.

Napojení stěny na obklad nikdy není 100% těsné a obzvlášť pokud fouká, tak nám přímo do chalupy táhne. Jde nám tady vlastně o detail napojení. Je zásadní, aby na této štítové stěně byl záklop přerušený. Platí to pro případy, kdy používáme stejný záklopový materiál pro interiér a exteriér. A to je u nadkrokrevních izolací docela často. Můžeme pak dávat sebetlustší izolace, ale pokud to nepůjde ruku v ruce s řešením takovýchto detailů, tak to nebude efektivní, stavba se bude zbytečně prodražovat a všechno úsilí přijde vniveč.