Fošnový krov

2. 11. 2015 Střechy štítky: ,

Fošnový krov je ve většině případů výhodnější než krov klasický. Proč? Vzdálenost a hloubku jednotlivých fošen lze upravit podle zvolené tepelné izolace. Můžeme pak navíc použít i tenčí velkoplošné materiály.

S fošnovým krovem se setkáváme jenom zřídka, ale přináší přitom celou řadu výhod. Co je to vlastně fošnový krov? Je to krov, který není udělaný z klasických trámů. Je to fošnový systém, který je v tomto případě dělaný z fošen 6×22 cm.

Proč vůbec takový krov použít? Na někoho může působit trochu méně důvěryhodně. V dnešních stavebních systémech, a při použití nových stavebních materiálů, je pro nás daleko výhodnější mít kotvení blíže u sebe. Krov nám vytváří nějaký rastr, do kterého můžeme kotvit další materiály. Je pro nás výhodnější udělat mezeru akorát na izolační materiál, který tam chceme dávat – což bude souviset nejen s izolací, ale i dřevěnými záklopy.

Tuto možnost jsme v minulosti neměli. Na klasický krov přišla většinou klasická prkna. V dnešní době je ale mezera 1 m nebo 1,20 m dosti nepraktická. Pokud nepracujeme vyloženě s nějakým sádrokartonovým systémem, je toto řešení daleko výhodnější. Můžeme si tady ukázat, že tato mezera je přímo nachystána na izolaci, která tu bude. Není tedy potřeba vytvářet žádný dodatečný rošt.

Pro velkoplošné materiály je výhodnější mít vzdálenost roštu od sebe menší. Proč? Jeden konkrétní příklad. Pokud chci zaklopit krov dřevovláknitou deskou a pokud budu mít krovy 1 m od sebe, tak musím použít daleko tlustší desku, abych to mohl nějak technologicky provést. Pokud dám krovy blíže, mohu kotvit i tenčí velkoplošný materiál jako je OSB deska, dřevovláknitá deska apod.

Čím je materiál tenčí, tím blíže potřebuje kotvení. Se statikou zde není žádný problém. Vzhledem k velkým nárokům na zateplení je pro nás důležitá výška prostoru – je daleko výhodnější mít prvek, který je 22 cm než prvek, který má 14-16 cm, jako se dělají klasické krovy.

Nevýhodou tohoto systému je to, že pokud máme viditelné přesahy krokví venku, tak u masivních dřevostaveb vypadá daleko lépe nějaký masivnější prvek, než takováto fošínka. Dá se to ale řešit tím, že se ten pohledový přesah střechy zaklopí.

Toto je tedy první seznámení s tímto systémem. Na většině staveb si myslím, že to bude výhodnější, než krov dělaných klasickým způsobem.