Co si pohlídat při stavbě komína

9. 11. 2019 Doplňky, Střechy štítky:

Nejčastější chyby při stavbě komína jsou v napojení na pojistnou hydroizolaci a parotěsnou vrstvu.

Co si pohlídat u stavby komínů? Zaměřil bych se na čas, kdy komín prostupuje konstrukcemi, načasování stavby komína a věci, které souvisí s prostupy stropní konstrukce a střechy. Tady většinou řešíme tři zásadní věci: požární bezpečnost, napojení na krytinu a napojení na pojistnou hydroizolaci, která je pod krytinou a poté také napojení na parotěsnou vrstvu zespoda z interiéru.

Většina komínů má nějaké systémové řešení, tak v praxi se setkáváme tím, že kominíci nebo ti, kteří staví komín, to vůbec neřeší. Oni jen postaví komín a neřeší napojení konstrukcí. Řemeslníci na to většinou nekladou důraz. Oplechování většinou ještě dopadá dobře, ale pojistná hydroizolace už často dobře vyřešená nebývá. A to často už z toho důvodu, že při stavbě komína tam není komponent, který by mi to umožňoval dobře napojit. Často se na ten komín jenom přilepí střešní fólie, což by vlastně nemělo být. Fólie není nehořlavý materiál. Většinou by tam měl být nějaký odstup alespoň 5 cm od konstrukce. Mělo by to být řešeno nějakým plechem nebo něčím jiným. Jsou i systémy kde nemusí být žádný odstup od komínů, ale je to spíše výjimka.

To samé platí pro tu parotěsnou vrstvu. Pokud mám jenom stavebnici komínu, tak se mi tam ta vrstva velmi obtížně napojuje, když k tomu nemám ty správné komponenty, pokud už to tam není zakomponováno při té stavbě. Je dobré si to pohlídat a vykomunikovat to už s dodavatelem komína.

Napojení a prostupy souvisí s požární bezpečnosti. Pokud něco podcením, zvyšuje se mi riziko, že mi tam od komína může něco chytnout. Je dobré dodržovat montážní návody a doporučení výrobců.

Kdy je ideální komín postavit?

Z naší praxe je to ideální ve chvíli, kdy máme nějaký hrubý skelet, těsně před montáží krytiny, kdy řemeslník, který montuje komín má po čem chodit, ale zároveň je to před krytinou. Pokud už krytinu máme, čelíme vícero komplikacím. Zejména pokud máme nadkrokevní izolaci, kdy už máme hotový celý střešní plášť.

To je u většiny staveb nebo rodinných domů správná fáze. Pokud to postavíme dříve, hrozí riziko, že tesaři při montáži krovu mohou do komínu šťouchnout a vzniká zde riziko, že se komín poškodí.